Prawa Autorskie

Prawa autorskie i ograniczenie powielania

Zamieszczone w całym serwisie pliki, teksty, fotografie, w tym archiwa strony WWW oraz dokumenty są wyłączną własnością KwoatostanUmyslu.pl Zabronione jest zmienianie i poddawanie edycji, jak również kopiowane na innym serwerze w Internecie. Dopuszcza się tylko reprodukcję (np. wydruk z drukarki) jedynie w całości dla celów niekomercyjnych. Nie wolno ich używać w celu jakiejkolwiek sprzedaży lub jako materiału towarzyszącego jakiemukolwiek produktowi, który podlega sprzedaży.

Każda reprodukcja wymienionych materiałów musi zawierać poniższą adnotację:

Copyright (c) 2014 www.KwiatostanUmyslu.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone

Informujemy, że na wszystkie publikowane w tym serwisie materiały uzyskaliśmy zgodę autorów lub właścicieli praw autorskich na ich publikację.

Odnośniki

Nie ma żadnych przeciwwskazań i ograniczeń do tego by zamieszczać lub podawać na stronach WWW lub w innych publikacjach odnośniki do materiałów zawartych w tym serwisie.

Kopiowanie (mirroring)

Osoby, które chcą zamieścić dokładną kopię (mirror) dowolnego pliku na innym serwerze, powinny wcześniej uzyskać naszą zgodę. W tym celu prosimy do nas napisać na adres podany w kontakcie. Do publikowanego tekstu trzeba dołączyć poniższą wzmiankę:

Copyright (c) 2014 www.KwiatostanUmyslu.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone

Oprogramowanie serwisu

Oprogramowanie serwisu zostało oparte o własne rozwiązania, szablon YOOtheme na licencji deweloperskiej FabrykaStron.eu, a także o system do zarządzania treścią JOOMLA CMS oparty na zasadach licencji GNU General Public License (GNU GPL).